Wrap up cross media forløb

Se også gruppernes opsamlinger på undersiderne til /grupper

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Redigering af noter og materialer (gruppevis)

Saml noter, essay + udvalgte dele af opgaver  fra gruppen sammen til et “formidlet dokument” – “et kompendium om cross media”.  I kan strukterere dokumentet emnemæssigt eller mere kronologisk ift forløbet  og emner behandlet undervejs . Opgaven er at redigere, kondensere, udvælge og evt gennemskrive fra eksisterende materialer. Dokumentet kan samles i en powerpoint, som konverteres til en pdf og publiseres / embed via Issuu eller scribd , som embedes på gruppeside i crossmedia.tvmkanal.dk. Eller I kan arbejde direkte i wp,  gruppeside på crossmedia.tvmkanal.dk. En fra gruppen får adgang til crossmedia.tvmkanal.dk gruppesiden. Se crossmedia.tvmakanl.dk, hvis der er enkelte ting der skulle være forbigået jeres opmærksomhed. For overblik, se wrap up og program.  Deadline fredag kl 13:30

/Peter

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

10 cross media koncepter

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Sonja Thomsen DR Fiktion

Sonja om cross media, web mv med afsæt i DR Fiktion og konkret case på Forbrydelsen 3. Her et par enkelte slides fra Sonjas præsentation

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Refleksioner 26. oktober

Refleksioner 26. oktober 2012 – udføres individuelt- lægges på gruppe blog inden mandag morgen

 1. Hvad er de 3 vigtigste punkter du vil tage med fra Peter Svarres Den perfekte storm?
 2. Hvordan bliver din position og rolle som professionel (TVM’er) på virket af ”Den perfekte storm” og ”everyone is a media outlet”?
 3. Hvordan vil du karakterisere dig selv som bruger i relation til brugerinvolvering  – involveringsgrad og aktivitet?  – Hvor vil du typisk befinde dig på stigen:
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Why do people share online

Lidt slides/overskrifter fra undersøgelse om The psychology of sharing. The Psychology of Sharing 2011

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Shirky forberedelser

Litteratur, gennemgang af ”Here comes everybody”, Clay Shirk

I forlængelse af læst stof, fra Clay Shirky: ”Here comes everybody” forberedes en præsentation af centrale pointer og begreber fra de udvalgte kapitler.

Gruppe 7, 8 & 9 forbereder en gennemgang af kap. 3: ”Everyone is a media outlet” bland andet med henblik på at diskutere, hvad ”Everyone is a media outlet” betyder for vores forståelse af hvad professionalisme og faglighed er – i en profession som Medie- og TV tilrettelægger (journalist). Hvordan ser Shirky skillelinjen mellem den professionelle og amatøren?

Gruppe 4, 5 & 6 forberede en gennemgang af kap 4: ”Publish, then filter” blandt andet med henblik på at diskutere: hvad er user generated content?; Forskel mellem communication og broadcast; hvad betyder ”publish first, then filter” og hvordan kommer det til udtryk?

Gruppe 1, 2 & 3 forbereder en gennemgang af kap 5: ”Personal motivation meets collaborative production” bla med henblik på at afklare begrebet ”power law of participation”, og hvorfor Wikipedia er et godt eksempel på drivkraft i brugerdrevne netværk, collaborative productions.

Gruppe 10 laver kort opsamling på kap 11, Promise, tool , bargain

Gennemgang foregår mundtligt for hele klassen fredag morgen fra 10 til 12:00 – med 30 min. til gennemgang af hver af de 3 kapitler.

Opgaven løses gruppevis.

Peter Østergaard Sørensen, okt. 2012

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

SEO

Søgemaskinoptimering (SEO)

Mikkel deMib med 2 timer til at give et indblik i hvorfor SEO og hvordan – noget han ellers normalt vil bruge mere end en uge på i en undervisningskontekst. Jeg håber vigtigtheden af SEO og metadata blev klar for publikum, hvis du altså vil findes out there…

Slides fra oplægget ligger på Moodle

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Social TV


For dem med mere interesse for Social TV og brugerinvolvering omkring TV – så er “Social TV”, Mike Proulx og Stacey Shepatin, et godt bud. Ny, fra 2012, og ikke voldsom dyr (150 kr). www.socialtvbook.net/
For inspiration og esktra kilde til vores arbejde med Social TV ligger et lille uddrag (kap 1) på Moodle

 

 

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

All you need to know about…

plus: wikipedia (wikies), spotify, flickr, delicious, tripadvisor (brugeranmeldelser) mfl. som ikke er behandlet.

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Platforme for brugerinvolvering

Platforme, – deportaliserede medier.

Platform Gruppe
Facebook 3
Youtube (vimeo) 10
Twitter 5
Blogs (tumblr) 7
Pinterest 9 + 8
Instagram 2
Google + 1
(LinkedIn) 4

Casestudy /karakteristik (til hjælp for valg af platform)
• Udbredelse – hvor mange, demografi, hvem?
• Distribution – viral eller på anden vis
• Primære kerne funktionalitet(er)
• Involveringsgrad (skabe – redaktion -redistribution/dele – bedømme – beskue/opleve)
• Sprog/spilleregler (forventninger til aktivitetsniveau)
• Indgangsbarriere (høj/lav)
• Særlige kendetegn
• SWOT (mini)

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Den perfekte storm v/ Peter Svarre

Peter Svarre med “Canon” som eks på, hvordan vi brugere deportaliserede medier og ikke Canons eget site, når vi skal forberede os på køb af fx Canon kamera.

Flere af Peters oplæg omkring hans bog “Den perfekte storm” kan findes på Slideshare

 

 

 

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

10 Mobil apps fra TVM0913

Her bud på mobile apps i tilknytning til et tvprogram eller tv format. Opgave 2 besvarelse 12/10 2012

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

essay uge 41

Skriv et essay med udgangspunkt i følgende problemstilling:
Er mobiltelefonen en gave til eller en trussel for dansk TV, broadcastere som producenter?
Diskuter problemstillingen med afsæt i ugens arbejde med mobil og social TV samt Tim Frank Andersens oplæg, ”Den digitale trendspotter” på TV festivalen. http://video.tvfestival.dk/
Omfang 1 A4 side, afleveret som pdf-fil i moodle (se opgavemappe) + på egen gruppe blog. Der afleveres 1 essay pr gruppe. Deadline søndag den 21/10 kl 18
Husk på Nikolajs feedback og se noter fra dette.

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Goviral – online video anno 2012

Præsentation v/Jakob Stigler, GoViral.

Eks på case som Goviral har arbejdet med:
Volvo Trucks – The Ballerina Stunt

Noter – refleksioner fra Jakobs Stiglers præsentation:
Hvilke spørgsmål ønsker vi besvaret, hvilke områder/emner ønsker vi mere indsigt i, viden om – læring, i forlængelse af Jakobs præsentation.
Refleksioner på gruppeblog + link til mig på mail, hvor de ligger. Deadline inden 16 i dag fredag.

Her link til en samling af refleksioner på ovenstående: 12102012_opsamling goviral

/Peter

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Angry Birds meets Star Wars

Her er da transmedia, cross media – eller er det bare en mashup: angry birds meet Star Wars – eller er vi ude i noget multiplicity vs continuity, eller Subjectivity??


From:mashable.com/2012/10/11/angry-birds-star-wars-traile/
/Peter

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Mobil & Social TV

Slides, Peter Ø: mobile_tvm0913 part 1 2012

Artikler omkring social TV

Referencer

Eksempler

 

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

program uge 41

Uge 41, justering program: program uge 41

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Mobil indhold og strategi

Find mobilt indhold fra respektive brands og placer indhold/apps i relation til de forskellige kategorier og begreber fra Kap 3, Mobilt indhold.
Beskriv med afsæt i denne research, hvad der kan siges om deres mobile strategi – brug reference til mobile strategier i kap 8, Mobil udvikling og strategi.

Upload besvarelse på gruppe blog – vi gennemgår onsdag formiddag

Ekstrabladet (4), DR (10), Berlingske (9), TV3 (2), DSB (5), Egmont (8), Lego (6), Arla (3), Eniro (7), TV2 (1)
/Peter

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Noter – refleksioner ifb med Anker Brink Lunds foredrag

1) Beskriv de 3 vigtigste pointer fra Anker Brink Lunds foredrag med relevans for cross media i et socialt medie perspektiv.

2) Rejs 3 spørgsmål som I vil stille Anker Brink Lund i forlængelse af foredraget – for emner/områder I ønsker uddybet /forklaret – argumenter for spørgsmål – sammenhæng og relevans.

Husk at noter/refleksioner skal skrives, så de giver mening for folk der ikke har hørt Anker Brink Lunds foredrag. Færdige til tirsdag morgen.

Slides fra Anker Brink Lund: medieudvikling.2012.handout.ppt
/Peter Ø

 

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Refleksioner uge 40 essay

Review fra Nikolaj på Essays + lidt mere om Essay :Rewritie dit essay; Om at skrive et essay; Søren Ulrik Thomsen åbning SMK

 

Refleksioner og læring fra ugen. Status og opsamling på ugens arbejde med cross media (ikke en evaluering)

 1. Individuel noter – 15 minuter: Hvad er mine vigtigste indsigter og erkendelser fra ugen, hvad har jeg lært af nyt om cross media – hvordan kan jeg bruge denne indsigt?
 2. Gruppevis opsamling:  Lav et kort essay, hvor I diskuterer cross media og de begreber og analyser, vi har berørt i ugens løb. Omfang 1 A4 side. Find i fællesskab en vinkel og problemstilling som i vil diskutere i essay og lav noter/kladde til denne. Skrives færdig mandag eftermiddag – deadline kl 15 mandag.

Essay fra Wikipedia

Et essay vil gerne dele tanker – og ikke først og fremmest oplyse eller overbevise. Det kan stille spørgsmål, men formulerer dem ikke præcist.

Essayformen er velegnet til at beskrive bestemte personlige oplevelser eller følelser. Emnet behandles let og elegant – og med stort engagement. Forfatteren arbejder med sproget og “forsøger” sig med farverige ord, billedsprog, sammenligninger, modstillinger og ethvert virkemiddel, der kan oplyse emnet. Forfatteren henvender sig direkte til læseren og stiller spørgsmål uden selv at besvare dem. Forfatteren behøver ingen erfaring og kan sagtens være amatør.

I et essay skal der være:

 • Et afsæt, altså hvad er udgangspunktet for essayet.
 • Refleksion, hvilke tankerækker bevæger essayisten sig rundt i?
 • Flere planer, find eksempler på noget konkret-oplevet, noget erindret og noget reflekteret.
 • Diskussion og argumentation, essayisten skal diskutere med sig selv, og der skal komme argumenter.

Nøgleord til essayformen er:

 • personlige erfaringer
 • at opleve – sanser
 • at erindre – stemning
 • billede – metaforer
 • at reflektere – tænke over
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

10 cross media analyser

Her opgavebeskrivelsen for cross media analysen: Opgave 1 Analyse af cross media koncept

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Anker Brink Lund mandag 8/10

Foredrag om mediernes udvikling lige nu!

– med professor Anker Brink Lund i Auditoriet mandag den 8.10. kl. 9-11.3

Han bliver ofte citeret i debatten om mediernes fremtid og blev af fagbladet Journalisten i 2008 kåret til den mest magtfulde person indenfor medie-uddannelsessektoren. Han er ophavsmand til bøger om medier, ledelse og civilsamfundet, og til rapporter om mediestøtte og nyheder. Han er professor på CBS, og var med til at starte journalistuddannelsen på SDU og kommunikationsuddannelsen på RUC. I 2010 redigerede han bogen Tilbageblik fra 2020 – hvad skete der med medierne, der fremlagde en række mediefolks hypotetiske forestillinger om, hvordan det ville være at sidde 10 år ude i fremtiden og kigge tilbage på medieudviklingen i disse år. I sommer var han medtilrettelægger på 4 programmer i serien Mennesker og Medier om mediernes rolle i demokratiet.

Nu kommer Anker Brink Lund på Mediehøjskolen og giver os sit bud på, hvor medierne bevæger sig hen lige nu.

Vel mødt

Et par af Anker Brink Lunds indlæg i debatten om medier og samfundsudvikling:

Se mail fra Nikolaj – med yderligere input

/Peter

 

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Ændringer i program uge 40

Kære TVM0913

Efter hårdt pres og von hørensagen på vandrørene + frygten for fysiske trusler og hadekampagner på Facebook, rykker jeg torsdagens klasseundervisning til fredag. Det betyder et noget stramt program fredag, og at vi kører helt til 14:30, –  måske når vi ikke  alt litteratur lige grundigt igennem.

Deadline for aflevering, upload af pdf fil på moodle (opgave 1) er stadig torsdag, men rykket til  kl 16:00 .

Og jeg kan kun opfordre til at bruge den ekstra tid torsdag til at få læst op på det I ikke har læst endnu – fået taget livtag med Henry Jenkins’  7. Principles… og komme igennem kapitlet fra New Media Convergence.

Fredagens program:

9:00

 • Feedback og refleksioner over analyse og case studies
 • Cross media analyser, opsamling  på 7. Principles… + andre modeller for analyse af cross media

12:30 – 14:30

 • Digital storytelling web 2.0 + Mashups, multimedia & transmedia
 • Refleksion og formidling af viden fra ugen + Opdatering af blogs

De bedste hilsner

/Peter Ø

 

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Analyse – cases

Cases for analyse opgave  – cross medie koncepter (Opgave 1 Analyse af cross media koncept)

Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed
 • twitter.com/poes

 • free hit counter