Program og litteratur

Program for de 4 uger er på plads – tilpasses undervejs og uddybes løbende. Litteratur  for de første uger er tilgænglig + angivelse af titler på bøger der skal bruges senere (Den perfekte Storm og Here comes everybody)

This entry was posted in litteratur, program and tagged , . Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • twitter.com/poes

  • free hit counter