Refleksioner uge 40 essay

Review fra Nikolaj på Essays + lidt mere om Essay :Rewritie dit essay; Om at skrive et essay; Søren Ulrik Thomsen åbning SMK

 

Refleksioner og læring fra ugen. Status og opsamling på ugens arbejde med cross media (ikke en evaluering)

 1. Individuel noter – 15 minuter: Hvad er mine vigtigste indsigter og erkendelser fra ugen, hvad har jeg lært af nyt om cross media – hvordan kan jeg bruge denne indsigt?
 2. Gruppevis opsamling:  Lav et kort essay, hvor I diskuterer cross media og de begreber og analyser, vi har berørt i ugens løb. Omfang 1 A4 side. Find i fællesskab en vinkel og problemstilling som i vil diskutere i essay og lav noter/kladde til denne. Skrives færdig mandag eftermiddag – deadline kl 15 mandag.

Essay fra Wikipedia

Et essay vil gerne dele tanker – og ikke først og fremmest oplyse eller overbevise. Det kan stille spørgsmål, men formulerer dem ikke præcist.

Essayformen er velegnet til at beskrive bestemte personlige oplevelser eller følelser. Emnet behandles let og elegant – og med stort engagement. Forfatteren arbejder med sproget og “forsøger” sig med farverige ord, billedsprog, sammenligninger, modstillinger og ethvert virkemiddel, der kan oplyse emnet. Forfatteren henvender sig direkte til læseren og stiller spørgsmål uden selv at besvare dem. Forfatteren behøver ingen erfaring og kan sagtens være amatør.

I et essay skal der være:

 • Et afsæt, altså hvad er udgangspunktet for essayet.
 • Refleksion, hvilke tankerækker bevæger essayisten sig rundt i?
 • Flere planer, find eksempler på noget konkret-oplevet, noget erindret og noget reflekteret.
 • Diskussion og argumentation, essayisten skal diskutere med sig selv, og der skal komme argumenter.

Nøgleord til essayformen er:

 • personlige erfaringer
 • at opleve – sanser
 • at erindre – stemning
 • billede – metaforer
 • at reflektere – tænke over
This entry was posted in Ikke kategoriseret. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • twitter.com/poes

 • free hit counter