Noter – refleksioner ifb med Anker Brink Lunds foredrag

1) Beskriv de 3 vigtigste pointer fra Anker Brink Lunds foredrag med relevans for cross media i et socialt medie perspektiv.

2) Rejs 3 spørgsmål som I vil stille Anker Brink Lund i forlængelse af foredraget – for emner/områder I ønsker uddybet /forklaret – argumenter for spørgsmål – sammenhæng og relevans.

Husk at noter/refleksioner skal skrives, så de giver mening for folk der ikke har hørt Anker Brink Lunds foredrag. Færdige til tirsdag morgen.

Slides fra Anker Brink Lund: medieudvikling.2012.handout.ppt
/Peter Ø

 

This entry was posted in Ikke kategoriseret. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • twitter.com/poes

  • free hit counter