essay uge 41

Skriv et essay med udgangspunkt i følgende problemstilling:
Er mobiltelefonen en gave til eller en trussel for dansk TV, broadcastere som producenter?
Diskuter problemstillingen med afsæt i ugens arbejde med mobil og social TV samt Tim Frank Andersens oplæg, ”Den digitale trendspotter” på TV festivalen. http://video.tvfestival.dk/
Omfang 1 A4 side, afleveret som pdf-fil i moodle (se opgavemappe) + på egen gruppe blog. Der afleveres 1 essay pr gruppe. Deadline søndag den 21/10 kl 18
Husk på Nikolajs feedback og se noter fra dette.

This entry was posted in Ikke kategoriseret. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • twitter.com/poes

  • free hit counter