Platforme for brugerinvolvering

Platforme, – deportaliserede medier.

Platform Gruppe
Facebook 3
Youtube (vimeo) 10
Twitter 5
Blogs (tumblr) 7
Pinterest 9 + 8
Instagram 2
Google + 1
(LinkedIn) 4

Casestudy /karakteristik (til hjælp for valg af platform)
• Udbredelse – hvor mange, demografi, hvem?
• Distribution – viral eller på anden vis
• Primære kerne funktionalitet(er)
• Involveringsgrad (skabe – redaktion -redistribution/dele – bedømme – beskue/opleve)
• Sprog/spilleregler (forventninger til aktivitetsniveau)
• Indgangsbarriere (høj/lav)
• Særlige kendetegn
• SWOT (mini)

This entry was posted in Ikke kategoriseret. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • twitter.com/poes

  • free hit counter