Shirky forberedelser

Litteratur, gennemgang af ”Here comes everybody”, Clay Shirk

I forlængelse af læst stof, fra Clay Shirky: ”Here comes everybody” forberedes en præsentation af centrale pointer og begreber fra de udvalgte kapitler.

Gruppe 7, 8 & 9 forbereder en gennemgang af kap. 3: ”Everyone is a media outlet” bland andet med henblik på at diskutere, hvad ”Everyone is a media outlet” betyder for vores forståelse af hvad professionalisme og faglighed er – i en profession som Medie- og TV tilrettelægger (journalist). Hvordan ser Shirky skillelinjen mellem den professionelle og amatøren?

Gruppe 4, 5 & 6 forberede en gennemgang af kap 4: ”Publish, then filter” blandt andet med henblik på at diskutere: hvad er user generated content?; Forskel mellem communication og broadcast; hvad betyder ”publish first, then filter” og hvordan kommer det til udtryk?

Gruppe 1, 2 & 3 forbereder en gennemgang af kap 5: ”Personal motivation meets collaborative production” bla med henblik på at afklare begrebet ”power law of participation”, og hvorfor Wikipedia er et godt eksempel på drivkraft i brugerdrevne netværk, collaborative productions.

Gruppe 10 laver kort opsamling på kap 11, Promise, tool , bargain

Gennemgang foregår mundtligt for hele klassen fredag morgen fra 10 til 12:00 – med 30 min. til gennemgang af hver af de 3 kapitler.

Opgaven løses gruppevis.

Peter Østergaard Sørensen, okt. 2012

This entry was posted in Ikke kategoriseret. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • twitter.com/poes

  • free hit counter