Category Archives: Ikke kategoriseret

Wrap up cross media forløb

Se også gruppernes opsamlinger på undersiderne til /grupper
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Redigering af noter og materialer (gruppevis)

Saml noter, essay + udvalgte dele af opgaver  fra gruppen sammen til et “formidlet dokument” – “et kompendium om cross media”.  I kan strukterere dokumentet emnemæssigt eller mere kronologisk ift forløbet  og emner behandlet undervejs . Opgaven er at redigere, kondensere, udvælge og evt gennemskrive fra eksisterende materialer. Dokumentet kan samles i en powerpoint, som […]
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

10 cross media koncepter

Open publication – Free publishing – More crossmedia
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Sonja Thomsen DR Fiktion

Sonja om cross media, web mv med afsæt i DR Fiktion og konkret case på Forbrydelsen 3. Her et par enkelte slides fra Sonjas præsentation
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Refleksioner 26. oktober

Refleksioner 26. oktober 2012 – udføres individuelt- lægges på gruppe blog inden mandag morgen Hvad er de 3 vigtigste punkter du vil tage med fra Peter Svarres Den perfekte storm? Hvordan bliver din position og rolle som professionel (TVM’er) på virket af ”Den perfekte storm” og ”everyone is a media outlet”? Hvordan vil du karakterisere […]
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Why do people share online

Lidt slides/overskrifter fra undersøgelse om The psychology of sharing. The Psychology of Sharing 2011
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Shirky forberedelser

Litteratur, gennemgang af ”Here comes everybody”, Clay Shirk I forlængelse af læst stof, fra Clay Shirky: ”Here comes everybody” forberedes en præsentation af centrale pointer og begreber fra de udvalgte kapitler. Gruppe 7, 8 & 9 forbereder en gennemgang af kap. 3: ”Everyone is a media outlet” bland andet med henblik på at diskutere, hvad […]
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

SEO

Søgemaskinoptimering (SEO) Mikkel deMib med 2 timer til at give et indblik i hvorfor SEO og hvordan – noget han ellers normalt vil bruge mere end en uge på i en undervisningskontekst. Jeg håber vigtigtheden af SEO og metadata blev klar for publikum, hvis du altså vil findes out there… Slides fra oplægget ligger på […]
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Social TV

For dem med mere interesse for Social TV og brugerinvolvering omkring TV – så er “Social TV”, Mike Proulx og Stacey Shepatin, et godt bud. Ny, fra 2012, og ikke voldsom dyr (150 kr). www.socialtvbook.net/ For inspiration og esktra kilde til vores arbejde med Social TV ligger et lille uddrag (kap 1) på Moodle    
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

All you need to know about…

Open publication – Free publishing – More crossmedia plus: wikipedia (wikies), spotify, flickr, delicious, tripadvisor (brugeranmeldelser) mfl. som ikke er behandlet.
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Platforme for brugerinvolvering

Platforme, – deportaliserede medier. Platform Gruppe Facebook 3 Youtube (vimeo) 10 Twitter 5 Blogs (tumblr) 7 Pinterest 9 + 8 Instagram 2 Google + 1 (LinkedIn) 4 Casestudy /karakteristik (til hjælp for valg af platform) • Udbredelse – hvor mange, demografi, hvem? • Distribution – viral eller på anden vis • Primære kerne funktionalitet(er) • […]
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Den perfekte storm v/ Peter Svarre

Peter Svarre med “Canon” som eks på, hvordan vi brugere deportaliserede medier og ikke Canons eget site, når vi skal forberede os på køb af fx Canon kamera. Flere af Peters oplæg omkring hans bog “Den perfekte storm” kan findes på Slideshare      
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

10 Mobil apps fra TVM0913

Her bud på mobile apps i tilknytning til et tvprogram eller tv format. Opgave 2 besvarelse 12/10 2012 Open publication – Free publishing – More apps
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

essay uge 41

Skriv et essay med udgangspunkt i følgende problemstilling: Er mobiltelefonen en gave til eller en trussel for dansk TV, broadcastere som producenter? Diskuter problemstillingen med afsæt i ugens arbejde med mobil og social TV samt Tim Frank Andersens oplæg, ”Den digitale trendspotter” på TV festivalen. http://video.tvfestival.dk/ Omfang 1 A4 side, afleveret som pdf-fil i moodle […]
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Goviral – online video anno 2012

Præsentation v/Jakob Stigler, GoViral. Eks på case som Goviral har arbejdet med: Volvo Trucks – The Ballerina Stunt Noter – refleksioner fra Jakobs Stiglers præsentation: Hvilke spørgsmål ønsker vi besvaret, hvilke områder/emner ønsker vi mere indsigt i, viden om – læring, i forlængelse af Jakobs præsentation. Refleksioner på gruppeblog + link til mig på mail, […]
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Angry Birds meets Star Wars

Her er da transmedia, cross media – eller er det bare en mashup: angry birds meet Star Wars – eller er vi ude i noget multiplicity vs continuity, eller Subjectivity?? From:mashable.com/2012/10/11/angry-birds-star-wars-traile/ /Peter
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Mobil & Social TV

Slides, Peter Ø: mobile_tvm0913 part 1 2012 Artikler omkring social TV Twitter dominates live tv because social tv i is failing (techcrunch) GetGlue Tops Twitter In Scripted Primetime TV(GetGlue) The Social TV Survival Guide (Networked Insights) Half the Sky  (Lost remote control) + homepage Shazam meets poltical ads (appmarket.tv)  – SuperPac App  The second screen experience: mobiles, tablets and TVs (The […]
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

program uge 41

Uge 41, justering program: program uge 41
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Mobil indhold og strategi

Find mobilt indhold fra respektive brands og placer indhold/apps i relation til de forskellige kategorier og begreber fra Kap 3, Mobilt indhold. Beskriv med afsæt i denne research, hvad der kan siges om deres mobile strategi – brug reference til mobile strategier i kap 8, Mobil udvikling og strategi. Upload besvarelse på gruppe blog – […]
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Noter – refleksioner ifb med Anker Brink Lunds foredrag

1) Beskriv de 3 vigtigste pointer fra Anker Brink Lunds foredrag med relevans for cross media i et socialt medie perspektiv. 2) Rejs 3 spørgsmål som I vil stille Anker Brink Lund i forlængelse af foredraget – for emner/områder I ønsker uddybet /forklaret – argumenter for spørgsmål – sammenhæng og relevans. Husk at noter/refleksioner skal […]
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Refleksioner uge 40 essay

Review fra Nikolaj på Essays + lidt mere om Essay :Rewritie dit essay; Om at skrive et essay; Søren Ulrik Thomsen åbning SMK Open publication – Free publishing – More crossmedia   Refleksioner og læring fra ugen. Status og opsamling på ugens arbejde med cross media (ikke en evaluering) Individuel noter – 15 minuter: Hvad […]
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

10 cross media analyser

Open publication – Free publishing – More crossmedia Her opgavebeskrivelsen for cross media analysen: Opgave 1 Analyse af cross media koncept
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Anker Brink Lund mandag 8/10

Foredrag om mediernes udvikling lige nu! – med professor Anker Brink Lund i Auditoriet mandag den 8.10. kl. 9-11.3 Han bliver ofte citeret i debatten om mediernes fremtid og blev af fagbladet Journalisten i 2008 kåret til den mest magtfulde person indenfor medie-uddannelsessektoren. Han er ophavsmand til bøger om medier, ledelse og civilsamfundet, og til […]
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Ændringer i program uge 40

Kære TVM0913 Efter hårdt pres og von hørensagen på vandrørene + frygten for fysiske trusler og hadekampagner på Facebook, rykker jeg torsdagens klasseundervisning til fredag. Det betyder et noget stramt program fredag, og at vi kører helt til 14:30, –  måske når vi ikke  alt litteratur lige grundigt igennem. Deadline for aflevering, upload af pdf […]
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed

Analyse – cases

Cases for analyse opgave  – cross medie koncepter (Opgave 1 Analyse af cross media koncept) Gruppe 1: Foxes Live: http://foxes.channel4.com/ Gruppe 2: This American Life Gruppe 3: Forbrydelsen Gruppe 4: Ghostwhisperer Gruppe 5: Rådet for Sikker Trafiks kampagne, “Familien“. Gruppe 6: Angry birds Gruppe 7: Hanna Montana. Gruppe 8: Pokemon Gruppe 9: The Zeitgeist Movement Gruppe […]
Posted in Ikke kategoriseret | Comments closed
  • twitter.com/poes

  • free hit counter