Program og opgaver

Opgave 4: Cross media koncept Opgave 4 crossmedia koncept

Opgave 3: strategi for brugerinvolvering Opgave 3 brugerinvolvering

Opgave 2 – Mobil app.Opgave 2 mobil app

Skabeloner til opgave 2, se moodle opgave 2 mappe

Program uge 41 program uge 41

ugeplan TVM0913 crossmedia vers02

Fag- og målbeskrivelse: maalbeskriv crossmedia 7_sem 2012_vers 01

Opgave 1: Analyse af cross media koncept Opgave 1 Analyse af cross media koncept

Besvarelser

_______________________________________

Feedback på opgave 1:
45 min. gruppevis feedback,  fredag den 5/10
Giv en skriftlig vurdering af NN gruppes cross media analyse:
1. Hvordan og i hvilket omfang opfylder analysen de krav der stilles til besvarelsen i opgavebeskrivelsen?
2. Hvilke punkter i analysen vil I fremhæve som specielt velbesvaret og udfoldet – og hvorfor?
3. Beskriv kort, hvordan denne gruppes case og jeres egne cross media case adskiller sig væsentligt fra hinanden
4. Hvor lærte I – blev opmærksomme på noget – nyt, som I kunne anvender i forhold til jeres egen analyse, forståelse af cross media?

_____________________________________

Refleksioner og læring fra uge 40. Status og opsamling på ugens arbejde med cross media (ikke en evaluering)

 1. Individuel noter – 15 minuter: Hvad er mine vigtigste indsigter og erkendelser fra ugen, hvad har jeg lært af nyt om cross media – hvordan kan jeg bruge denne indsigt?
 2. Gruppevis opsamling:  Lav et kort essay, hvor I diskuterer cross media og de begreber og analyser, vi har berørt i ugens løb. Omfang 1 A4 side. Find i fællesskab en vinkel og problemstilling som i vil diskutere i essay og lav noter/kladde til denne. Skrives færdig mandag eftermiddag – deadline kl 15 mandag.

Essay fra Wikipedia

Et essay vil gerne dele tanker – og ikke først og fremmest oplyse eller overbevise. Det kan stille spørgsmål, men formulerer dem ikke præcist.

Essayformen er velegnet til at beskrive bestemte personlige oplevelser eller følelser. Emnet behandles let og elegant – og med stort engagement. Forfatteren arbejder med sproget og “forsøger” sig med farverige ord, billedsprog, sammenligninger, modstillinger og ethvert virkemiddel, der kan oplyse emnet. Forfatteren henvender sig direkte til læseren og stiller spørgsmål uden selv at besvare dem. Forfatteren behøver ingen erfaring og kan sagtens være amatør.

I et essay skal der være:

 • Et afsæt, altså hvad er udgangspunktet for essayet.
 • Refleksion, hvilke tankerækker bevæger essayisten sig rundt i?
 • Flere planer, find eksempler på noget konkret-oplevet, noget erindret og noget reflekteret.
 • Diskussion og argumentation, essayisten skal diskutere med sig selv, og der skal komme argumenter.

Nøgleord til essayformen er:

 • personlige erfaringer
 • at opleve – sanser
 • at erindre – stemning
 • billede – metaforer
 • at reflektere – tænke over
 • twitter.com/poes

 • free hit counter